Revision
ekonomi och skatterådgivning

Softlynx är ett ungt Lundabaserat företag inom revision och ekonomiska konsultationer. Vi har utvecklat den traditionella revisorsrollen till att omfatta en rad tjänster med tillhörande rådgivning.
Vi erbjuder konsultation inom revision- och skatteområdet samt övrig affärsrådgivning av finansiell, ekonomisk och strategisk karaktär.