Softlynx - Revision och kvalificerad rådgivning

Softlynx är ett ungt Lundabaserat företag inom revision och ekonomiska konsultationer. Vi har utvecklat den traditionella revisorsrollen till att omfatta en rad tjänster med tillhörande rådgivning. Vi erbjuder konsultation inom revision- och skatteområdet samt övrig affärsrådgivning av finansiell, ekonomisk och strategisk karaktär.

Revision

Detta är den huvudsakliga verksamheten för Softlynx. Revision handlar om att för ägarnas räkning granska företagets räkenskaper och ledningens förvaltning av verksamheten.

Softlynx revision präglas av kvalitet, integritet och kompetens. Vårt fokus ligger på vad som är viktigt för kundens verksamhet. Allt detta arbete sker med vår tystnadsplikt och oberoende.

Ekonomisk rådgivning

Den viktigaste funktionen är att fungera som ett bollplank till företagaren och hjälpa denna att utveckla sin verksamhet.

Vi hjälper till att omvandlar relevant information till konkreta och användbara beslutsunderlag eller specifika åtgärdsförslag för bolagen. Det kan handla om att hjälpa till med utvecklingen av affärsplaner och att ta fram underlag för finansiering.

Skatterådgivning

Vi hjälper företagaren med allmänna skattefrågor och i deras kontakter med skattemyndigheten.

Vi håller oss uppdaterade på kommande skatteförändringar för att ha möjligheten att ge våra uppdragsgivare möjligheten att undvika problem och utnyttja de skattemässiga fördelar som finns.

David Eskilsson

David Eskilsson Auktoriserad revisor

david.eskilsson@softlynx.se | 0768-52 10 63

David Eskilsson har arbetat inom revision sedan 2000 och har varit kvalificerad revisor sedan 2004.

Patrik Behm-Fransson

Patrik Behm-Fransson Civilekonom

patrik.behmfransson@softlynx.se | 0721-57 48 78